Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  26.10.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1114/18

Datum: 23.10.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj 3, petak 26.10.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/10/Zapisnik-o-radu-35-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof.Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednivu Komisije se dostavlja materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda.
Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.