Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.10.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1049/18

Datum: 05.10.2018. godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

35. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u srijedu 10.10.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/10/Zapisnik-o-radu-34.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof.Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja materijal pod tačkom 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.