Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  07.11.2018.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-1147/18

Datum, 05.11.2018. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam                                              

35. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u srijedu 07.11.2018. godine u 14.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/ZAPISNIK-o-radu-34.-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.