Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.12.2018.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1345/18

Datum: 10.12.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

35. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 10.12.2018. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/12/Zapisnik-o-radu-34.-sjednice-Administrativne-komisije-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/12/Informacija-po-zaključku-Administrativne-komisije-broj-04-GV-02-1101-4-18-od-18.10.2018.-godine.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edina Gabela

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1, 2. i 3. prijedloga dnevnog reda, te Informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.