Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.09.2023.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1258/23

Sarajevo, 07.09.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

34. SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 14.09.2023. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/09/Zapisnik-o-radu-33.-sjednice-Odbora-za-drustvene-djelatnosti-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/09/Informacija-u-svrhu-realizacije-Zakljucka-Odbora-iz-tacke-2-broj-04-GV-04-905-1-2023.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Amra Zulfikarpašić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 6. predloženog dnevnog reda i Informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Odbora.