Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  20.11.2023.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1679/23

Sarajevo, 16.11.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

34. SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 20.11.2023. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/11/Zapisnik-o-radu-33.-sjednice-Komisije-za-spomenike-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/11/Prilog-javnoj-raspravi-na-Nacrt-Programa-podizanja-spomenika-i-umjetnickih-skulptura-od-znacaja-za-Grad-Sarajevo-za-2024.-godinu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edin Veletovac, zamjenik predsjedavajućeg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 3. predloženog dnevnog reda i Informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Komisije.