Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  26.09.2018.09:30
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-998/18

Datum, 25.09.2018. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam                          

 32. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Vijećnici, u srijedu 26.09.2018. godine u 09.30 sati.

 

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/ZAPISNIK-SA-31.-SJEDNICE-KOLEGIJA-G.V.-1-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.