Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.07.2019.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-795/19
Datum: 09.07.2019. godine

Na osnovu, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

30. SJEDNICU ODBORA ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedeljak 15.07.2019. godine u 13.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/07/zapisnik-sa-29.-sjednice-Odbora-za-urbanizam-15.04.2019-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.