Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.03.2018.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-326/18

Datum: 09.03.2017. godine

 

Na osnovi člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br.: 16/98), sazivam

                                                    3o. SJEDNICA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u srijedu 14.03.2018.godine u 9.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-o-radu-29.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: U prilogu se dostavljaju i materijail pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.