Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.09.2018.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-905/18

Datum: 07.09.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

 30. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 13.09.2018. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Zapisnik-o-radu-29.-sjednice-Administrativne-komisije-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Informacija-o-izvršenju-Budžeta-Grada-Sarajeva-za-period-01.01.-31-07.2018.-godine-1.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edina Gabela

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 2. prijedloga dnevnog reda, te Informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.