Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.04.2024.12:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-523/24

Sarajevo, 05.04.2024. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

29. SJEDNICU ODBORA ZA LOKALNI BIZNIS I TURIZAM

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 09.04.2024. godine 12:30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/04/Zapisnik-o-radu-28.-sjednice-Odbora-za-lokalni-biznis-i-turizam.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nermin Džino

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1 i 2 prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.