Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  23.02.2018.09:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-253/18

Datum: 21.02.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

29. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj 3, petak 23.02.2018. godine u 09.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/02/Zapisnik-o-radu-28-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof.Dr. Velija Katica


Napomena:

Uz poziv za sjednicu se dostavlja i materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.