Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  04.07.2018.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-809/18

Datum, 02.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam          

29.  SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u srijedu 04.07.2018. godine u 14.00 sati.

 

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/06/Zapisnik-o-radu-28.-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeća.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.