Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  07.07.2023.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1015/23

Sarajevo, 04.07.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeće Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

27. SJEDNICU ODBORA ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 07.07.2023. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/07/Zapisnik-o-radu-26.-sjednice-Odbora-za-urbizam-i-upotrebu-lokalnog-zemljista-Gradskog-vijeca-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/07/Informacija-o-realizaciji-vijecnickih-pitanja-i-inicijativa.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Aida Koluder - Agić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Odbora.