Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.02.2020.09:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-218/20

Datum: 14.02.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

26. SJEDNICU ODBORA ZA

JAVNE SLUŽBE, INFRASTRUKTURU I JAVNI SAOBRAĆAJ

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak, 17.02.2020. godine u 09.30 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/02/Zapisnik-o-radu-25.-sjednice-Odbora-za-javne-službe-inrastrukturu-i-javni-saobraćaj.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nuko Grebović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.