Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.12.2018.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1399/18

Datum: 18.12.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

 26. SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Vijećnici, u utorak 18.12.2018. godine tokom održavanja 22. sjednice Gradskog vijeća.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/12/Zapisnik-o-radu-25.-sjednice-Odbora-za-budžet-i-finansije-Gradskog-vijeća.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jusuf Lošić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda.