Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.11.2023.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1671/23

Sarajevo, 10.11.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

24. SJEDNICU ODBORA ZA LOKALNI BIZNIS I TURIZAM

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 15.11.2023. godine 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/11/Zapisnik-o-radu-23.-sjednice-Odbora-za-lokalni-biznis-i-turizam-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-za-apotpis.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/11/Informativni-materijal.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nermin Džino

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda i informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Odbora.