Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.04.2023.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-578/23

Sarajevo, 07.04.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

24. SJEDNICU ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE, INFRASTRUKTURU I JAVNI SAOBRAĆAJ

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 13.04.2023. godine u 10.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/04/Zapisnik-sa-23.-sjednice-Odbora-za-javne-sluzbe-infrastrukturu-i-saobracaj.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ratko Orozović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. I 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.