Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  01.06.2022.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-922/22

Sarajevo, 30.05.2022. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) i člana 35. stav (1) pod c) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

24. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u u Vijećnici, u srijedu 01.06.2022. godine u 14.00 sati (po završetku 16. sjednice Gradskog vijeća).

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/05/Zapisnik-o-radu-23.-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-odrzane-05.05.2022.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Kolegija dostavlja se materijal pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Gradskog vijeća Grada Sarajeva.