Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.02.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-199/18

Datum: 07.02.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

23. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u srijedu 14.02.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/02/Zapisnik-o-radu-22.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić


Napomena:

U prilogu poziva dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.