Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.10.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1085/18

Datum: 16.10.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

22. SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 18.10.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/10/Zapisnik-o-radu-21.-sjednice-Odbora-za-budžet-i-finansije-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jusuf Lošić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.