Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.07.2023.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1042/23

Sarajevo, 07.07.2023. godine

 

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

22. SJEDNICU KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za pitanja mladih će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 10.07.2023. godine u 11.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/07/Zapisnik-sa-21.-sjednice-Komisije-za-pitanja-mladih.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Muamer Mekić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.