Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  08.02.2022.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-183/22

Sarajevo, 04.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

22. SJEDNICA

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u utorak  08.02.2022. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/02/Zapisnik-o-zasjedanju-21.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nihad Uk


Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2, 3. i 4. prijedloga dnevnog reda kao i materijal za naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.