Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.03.2023.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-396/23

Sarajevo, 10.03.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

22. SJEDNICU ETIČKOG VIJEĆA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Etičkog vijeća će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 14.03.2023. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/03/Zapisnik-o-radu-21.-sjednice-Etickog-vijeca-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dženana Dramalija

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Etičkog vijeća.