Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  20.05.2020.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-497/20

Datum: 15.05.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 28/09 i 11/20), sazivam

21. SJEDNICU MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 20.05.2020. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/05/Zapisnik-o-radu-20.-sjednice-Mandatno-imunitetske-komisje.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno sa Predsjedavajućom Komisije.