Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.12.2022.13:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1872/22

Sarajevo, 08.12.2022. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

21. SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 12.12.2022. godine u 13.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/12/Zapisnik-o-radu-20.-sjednice-Komisije-za-spomenike-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Damir Dinarević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Komisije.