Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.05.2022.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-850/22

Sarajevo, 16.05.2022. godine

 

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 21. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3 u četvrtak, 19.05.2022. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/05/Zapisnik-o-radu-20.-sjednice-Administrativne-komisije-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.