Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.07.2023.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1047/23

Sarajevo, 07.07.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

20. SJEDNICU ODBORA ZA LOKALNI BIZNIS I TURIZAM

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 10.07.2023. godine 14:00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/07/Zapisnik-o-radu-19.-sjednice-Odbora-za-lokalni-biznis-i-turizam-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/07/Informacija-o-realizaciji-vijecnickih-pitanja-i-inicijativa-1.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nermin Džino

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Odbora.