Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.07.2018.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-818/18

Datum: 05.07.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

20. SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 10.07.2018. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/07/Zapisnik-o-radu-19.-sjednice-Odbora-za-budžet-i-finansije-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/07/Izvještaj-o-korištenju-sredstava-tekuće-rezerve-informativni-materijal.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jusuf Lošić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda, te Informativni materijal.
Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.