Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  27.11.2017.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1833/17

Datum: 22.11.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 19. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 27.11.2017. godine u 11.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-o-radu-18.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-održane-20.11.2017.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju materijali pod tačkama od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.