Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.10.2020.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-947/20

Datum: 08.10.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

19. SJEDNICU KOMISIJE ZA JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 12.10.2020. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/10/Zapisnik-o-radu-18.-sjednice-Komisije-za-jednakopravnost-spolova.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Lejla Pašalić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.