Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.01.2018.13:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-09/18

Datum, 04.01.2018. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

19. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća  Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u utorak 09.01.2018. godine u  13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/01/Zapisnik-sa-17.-sjednice-Kolegija-04.12.2017.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.