Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.10.2022.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1519/22

Sarajevo, 10.10.2022. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeće Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

18. SJEDNICU ODBORA ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeće Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 12.10.2022. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/10/Zapisnik-o-radu-17.-sjednice-Odbora-za-urbanizam-i-upotrebu-lokalnog-zemljista-Gradskog-vijeca.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Aida Koluder - Agić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 2. prijedloga dnevnog reda i Informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Odbora.