Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  08.10.2019.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-988/19
Datum: 03.10.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

18. SJEDNICU ODBORA ZA LOKALNI BIZNIS I TURIZAM
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 08.10.2019. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/10/Zapisnik-sa-17.-sjednice-Odbora-za-lokalni-biznis-i-turizam-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-15.05.2019.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Grebo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.