Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.12.2019.09:45
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1365/19

Datum: 17.12.2019 godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

18. SJEDNICU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Vijećnici, utorak 17.12.2019. godine pred početak 34. sjednice Gradskog vijeća.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/12/Zapisnik-o-radu-17.-sjednice-Mandatno-imunitetske-komisje-održane-13.12.2019.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda.