Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  20.11.2017.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1785/17

Datum: 14.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

18. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 20.11.2017. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-o-radu-17.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/Prijedlog-imena-državnih-službenika-za-radnu-grupu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju materijali pod tačkama od 1. do 12. predloženog dnevnog reda, te informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.