Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  03.09.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-892/18

Datum: 29.08.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

18. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 03.09.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/08/Zapisnik-o-radu-17.-sjednice-Komisije-za-međunarodnu-suradnju-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanovic

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.