Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.12.2021.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1613/21

Sarajevo, 10.12.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

18. SJEDNICA

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u srijedu  15.12.2021. godine u 09.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/12/Zapisnik-o-zasjedanju-17.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-odrzane-29.10.2021.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nihad Uk

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1, 2. i 3. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.