Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.05.2022.08:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-844/22

Sarajevo, 13.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 17. SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak  19.05.2022. godine 08.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/05/Zapisnik-o-radu-16.-sjednice-Odbora-za-budzet-i-finansije-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-autoriziran.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Namir Čomaga


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2, 3. i 4. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenicom Predsjedavajućeg Odbora.