Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.04.2018.09:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-463/18

Datum: 05.04.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

17. SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 12.04.2018. godine u 09.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-o-radu-16.-sjednice-Odbora-za-budžet-i-finansije-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jusuf Lošić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.