Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  28.12.2022.10:15
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-2014/22

Sarajevo, 28.12.2022. godine

 Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

17. SJEDNICU MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 Sjednica Komisije će se održati u Vijećnici, u srijedu 28.12.2022. godine u 10.15 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Srđan Simonović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Komisije.