Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.12.2019.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1329/19
Datum: 10.12.2019 godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

17. SJEDNICU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u petak 13.12.2019.godine u 10.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/12/Zapisnik-o-radu-16.-sjednice-Mandatno-imunitetske-komisije-održane-08.11.2019.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.