Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  24.11.2021.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1497/21

Sarajevo, 19.11.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

17. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 24.11.2021. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zapisnik-o-radu-15.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-.pdf, https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zapisnik-o-radu-16.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-.pdf,

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1. i 2. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.