Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.09.2018.13:00
Zapisnik:


Komisija za spomenike Gradskog vijeća

Broj: 04-GV-05-911/18

Datum: 07.09.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 17. SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 12.09.2018. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Zapisnik-o-radu-16.-sjednice-Komisije-za-spomenike.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Enes Husejnović


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.