Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  26.01.2022.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-116/22

Sarajevo, 25.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), saziva

17. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će se održati u Vijećnici,  u srijedu 26.01.2022. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/01/Zapisnik-o-radu-16.-sjednice-Komisije-za-medjunarodnu-suradnju-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Alem Logo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.