Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.10.2018.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1038/18

Datum: 05.10.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

JEDANAESTU SJEDNICU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj  3,  u srijedu 10.10.2018. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/10/Zapisnik-sjednice-Komisije-za-ljudska-prava-i-slobode.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Dodik

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1.i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.