Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.06.2018.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-751/18

Datum: 14.06.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 16. SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 19.06.2018. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/06/Zapisnik-o-radu-15.-sjednice-Komisije-za-spomenike-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/06/Informacija-o-realizaciji-zaključka-Komisije-za-spomenike-vezano-za-izradu-urbanističkog-projekta-park-FIS.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Enes Husejnović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda, te informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.