Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.11.2022.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1670/22

Sarajevo, 04.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

16. SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 09.11.2022. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/11/Zapisnik-15.-sjednice-Komisije-za-odnose-s-vjerskim-zajednicama-i-crkvama-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Alem Logo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.