Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  25.04.2018.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-516/18

Datum: 23.04.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

16. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će se održati u Vijećnici, u srijedu 25.04.2018. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-o-radu-15.-sjednice-Komisije-za-međunarodnu-suradnju-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.