Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  05.12.2019.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1267/19

Datum: 03.12.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 16. SJEDNICU KOMISIJE ZA JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 05.12.2019. godine u 13.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/12/Zapisnik-o-radu-15.-sjednice-Komisije-za-jednakopravnost-spolova.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Lejla Pašalić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.